មេត្តាអធ្យាស្រ័យផង! Tonsaay កំពុងអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រថ្មី។

Tonsaay នឹងដំណើរការឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ។ សូមអរគុណសំរាប់ការរង់ចាំ! លោកអ្នកនៅតែអាចច្រៀងកំសាន្តជាមួយប៉ុស្ដិ៍ Tonsaay Karaoke Channel តាមរយះ Link ខាងក្រោម៖